Προφιλ

Η φωτογραφία μου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc in Design & Digital Media Edinburgh University, DrPhil Πανεπιστημίου Αθηνών

30 Μαΐου 2012

Postmodern identity: a blurring effect

Το «εφέ του θολού» ως μεταμοντέρνα ταυτότητα

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να αιτιολογηθεί το γεγονός ότι το «θολό» αποτελεί ένα εφέ που συνοδεύει μεταμοντέρνες απόψεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, και φανερώνει συνεχείς προσπάθειες επαναπροσδιορισμού των επιστημολογικών και γνωσιοθεωρητικών του ορίων, παράλληλα προς τις προσπάθειες του κάθε αρχιτέκτονα-σχεδιαστή να διασαφηνίσει την επαγγελματική του ταυτότητα. Μέσα από τα φιλοσοφικά κείμενα της μεταμοντέρνας σκέψης, με το εφέ του «θολού» προοικονομείται και ένα στάδιο αναθεώρησης του «Εγώ» και αναπροσαρμογής της κοινωνίας στα πλαίσια ενός ποιητικού προσανατολισμού.
Kάνοντας λόγο για το μεταμοντέρνο πλαίσιο σκέψης, προτείνεται η προσέγγιση της έννοιας του «θολού» ως ενός εφέ που φανερώνει:
1.   ειρωνικές πλευρές του σχεδιασμού, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα τόσο για την επαγγελματική ταυτότητα του εκάστοτε σχεδιαστή, όσο και για την ταυτότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθεαυτού
2.   προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορες αμφιβολίες που προκύπτουν πάντα κατά τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, περιγράφοντας τα αντικείμενα του σχεδιασμού και στηρίζοντας τις επιλογές με αρχιτεκτονικά επιχειρήματα
3.   την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας συμβολικής γλώσσας, με τη χρήση της οποίας κάθε σχεδιαστής θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί άρρητες διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας που ενδεχομένως να το οδηγήσουν σε αδιασαφήνιστα σημεία της επιστήμης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
Τέλος, το εφέ του «θολού» θα μπορούσε να ειδωθεί και ως εξ επί τούτου «σύμπτωμα αστιγματισμού» –ας πούμε ένα σκόπιμο θάμπωμα της συνολικής εικόνας- το οποίο όμως, ενδεχομένως θα δώσει στον εκάστοτε σχεδιαστή τη δυνατότητα να ελευθερωθεί από την πληθώρα εικόνων που του επιβάλλονται καθημερινώς από τον πολιτισμό μας, ο οποίος κυρίως βασίζεται στη όραση, απελευθερώνοντας μέσα από αυτή τη διαδικασία μέρος της δημιουργικότητάς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: